Aanpak

Maarten de Lange is werkzaam binnen Organisatie en ICT. De focus ligt op advies en projectmanagement met daarnaast een rol als interim manager. Het verbinden van ICT en business blijft het mooiste werk.

Maarten de Lange is een ‘Trusted advisor’ van menig manager en bestuurder.

MdL_opening_inforgraphic

 

Netwerk

 

MdL_Infographic_netwerk

Klanten


 

Opdrachtomschrijving Careyn

Opdracht 3: Projectleider ICT Implementatie Visma TSS Workflow+

De doelstelling van het project Workflow Plus is de zelfsturende teams te ondersteunen bij de personeelstaken voor het in dienst nemen, laten doorstromen (bijvoorbeeld bij een promotie of overplaatsing) of laten uitstromen van vaste en flexibele medewerkers in de vorm van een volledig geautomatiseerd werkproces of workflow.

Deliverables opdracht:

 • volledig geautomatiseerde, uniforme, administratieve workflows compliant aan de AO/IC-regelingen en de wet- en regelgeving;
 • verlichting van administratieve lasten en eenmalige vastlegging van gegevens aan de bron;
 • kostenbesparing vanwege FTE-reductie;
 • rapporterend aan de Stuurgroep Transitie.

 

Opdracht 2: Projectleider Middleware

De doelstelling is om met behulp van Enterprise Application Integration (EAI) en Enterprise Service Bus (ESB) koppelingen tussen applicaties in te richten en informatie-uitwisseling tussen de applicaties te verbeteren.

Deliverables opdracht:

 • geautomatiseerde interfaces tussen applicaties;
 • verbeterde informatie-uitwisseling tussen applicaties;
 • consistente data en betrouwbare stuurinformatie en managementrapportages;
 • verminderd aantal handmatige koppelingen tussen applicaties (FTE reductie/tijdsbesparing op verschillende stafafdelingen);
 • vermindering van de beheerslasten op koppelingen tussen applicaties;
 • koppelingen tussen SAAS oplossingen en on-site applicaties;
 • administratie lastenverlichting doordat geen dubbele invoer nodig is;
 • informatie uitwisseling met derden;
 • verbeterde en optimaal ingerichte dashboards en portalen;
 • voeden van externe systemen met data (ketenpartners, persoonlijk gezondheidsdossier en andere stakeholders).

 

Opdracht 1: Projectleider ICT van het project Convergentie & Innovatie van de Personeels- en Salaris administratie, en tevens lid Dagelijks Bestuur

De eerste opdracht betreft het organiseren van de samenwerking met ICT, het leveren van adequate resources, het organiseren van impactanalyses van voorgestelde ICT-oplossingen, het controleren en (laten) ondertekenen van Functionele Ontwerpen en testplannen en het organiseren van het technisch, functioneel en gebruikers acceptatie testen en testrapportages  binnen het totale CI PSA project gebruik makend van de mensen en middelen binnen Careyn (en mogelijk externe expertise).

De tweede opdracht is het leiden van het project Ketenintegratie: De doelstelling van dit project is het realiseren van de vereiste uitwisseling van informatie tussen Visma T&S (client en web) en de aan Visma T&S gekoppelde applicaties zowel technisch als inhoudelijk. Het gaat hier om het gevalideerd opleveren van functionerende interfaces voor de datagegevens aansluiting met en uitwisseling van de verschillende systemen.

Naast bovenstaande opdrachten ben ik Lid van het Dagelijks Bestuur van het CI PSA programma: Samen met de overall Projectleider voorbereiden van en deelnemen aan het wekelijkse dagelijks bestuur overleg, waarin de voortgang van het Convergentie & Innovatie PSA programma wordt gevolgd en waar mijlpaalproducten worden opgeleverd.

Deliverables opdracht:

 • een optimale samenwerking tussen de HR business en de ICT functie gebaseerd op ITIL-light principes;
 • koppelingen die een positief oordeel van de EDP auditor krijgen en compliant zijn aan regelgeving en security eisen;
 • een datastructuur waarbij de uitwisseling van gegevens tussen Visma Talent & Salaris en de gekoppelde systemen gegarandeerd is;
 • het opleveren van interfaces voor de uitwisseling van gegevens met systemen die gekoppeld zijn aan Visma Talent & Salaris die optimaal beheerd worden door beheerders.

Logo-2


Opdrachtomschrijving Bronovo en Nebo
Projectleider van XDSiZorgdragen dat het Medisch Centrum Haaglanden aansluit bij het uitwisselen van oncologische beelden binnen de A12 Coöperatie (Bronovo, Groene Hart, Medisch Centrum Haaglanden). Liaisonrol vanuit de A12 Coöperatie richting GE Healthcare.

Deliverable opdracht:

 • de Beelduitwisseling met de andere ziekenhuizen en het Zorgverlenersportaal ingericht volgens IHE-XDS standaard.

Logo-2


 

Opdrachtomschrijving Medisch Centrum Haaglanden

Projectleider Upgrade RIS/PACS van GE Healthcare

Begeleiden van de upgrade van het PACS/RIS van GE Healthcare, aansturing projectteam, relatie met de leverancier onderhouden, rapporteren aan de stuurgroep

Deliverables opdracht:

 • een soepel verlopende workflow binnen de afdeling Radiologie met betrekking tot beeldopslag en verslaglegging in een vernieuwde, moderne, PACS/RIS omgeving;
 • een goed functionerende thuiswerkomgeving voor de radiologen om thuis ook beelden te kunnen bestuderen. Het gaat bij dit bestuderen niet alleen om het inzien van beelden, maar expliciet om de mogelijkheid tot thuiswerken met online dicteren via spraakherkenning in het RIS en het autoriseren daarvan;
 • een installatie van hardware en software componenten ter voorbereiding op de XDSi-koppeling.

Adviseur systeemintegratie GE Healthcare PACS – ChipSoft HiX

Adviseren van de divisie directie van het Medisch Centrum Haaglanden op alle documentatie en processen rondom het integreren van het GE Healthcare PACS met het ChipSoft HiX.

Deliverable opdracht:

 • GE Healthcare op alle mogelijke manieren faciliteren zodat integratie met het ChipSoft HiX mogelijk wordtOpdrachtomschrijving Care & Able
ICT adviseurUitvoeren van een korte verdiepende scan op de systemen van Care & Able. De focus ligt op de primaire cliëntregistratie systemen. Het onderzoek richt zich op het e ectief gebruik van de systemen binnen Care & Able en wat de mogelijkheden zijn in het kader van de verschillende systemen. Deliverables: inzicht in manier waarop de systemen aan elkaar verbonden zijn, de systemen (ook onderling geheel of gedeeltelijk door elkaar) te vervangen zijn, de voor- en nadelen van een systeem en op welke manier de e ectiviteit van de systemen te behouden is.

Deliverable opdracht:

 • inzicht in manier waarop de systemen aan elkaar verbonden zijn
 • inzicht of de systemen (ook onderling geheel of gedeeltelijk door elkaar) te vervangen zijn
 • de voor- en nadelen van een systeem
 • op welke manier de effectiviteit van de systemen te behouden is

Logo-2

 

 

Maarten

maarten

Download hier het cv van Maarten.

Maarten de Lange studeerde Personeelwetenschappen aan de Universiteit van Tilburg. Na een aantal jaren werkzaam te zijn als organisatieadviseur en resultaatverantwoordelijk manager in verschillende branches is de kennis van ondernemingsbesturing en management informatie verder ontwikkeld en gecombineerd met informatisering en techniek. Inmiddels is Maarten de Lange meer dan 10 jaar actief in de Zorgsector op het gebied van systeemintegratie, implementatie van software en business intelligence.

Maarten de Lange creëert met zijn eigenzinnigheid graag orde in de projecten of organisatie en hij bewijst dat hard werken en plezier maken écht samengaan.

Maarten de Lange is medeoprichter en bestuurder van Infectievrij.nl, een innovatief bedrijf in de zorg.

 

Artikel: Succesvolle BI in de zorg met het negen blokkenmodel
Artikel: Middleware in zorg is bewezen selectieaanpak

 

Contact

Uw naam (verplicht)

Uw e-mail (verplicht)

Onderwerp

Uw bericht

 

Maarten de Lange

+31-6 51280938

maarten@maartendelange.nl

LinkedIn