Aanpak

Maarten de Lange is werkzaam binnen Organisatie en ICT. De focus ligt op advies en projectmanagement met daarnaast een rol als interim manager. Het verbinden van ICT en business blijft het mooiste werk.

Maarten de Lange is een ‘Trusted advisor’ van menig manager en bestuurder.

MdL_opening_inforgraphic

 

Netwerk

 

MdL_Infographic_netwerk

Klanten

 

Opdrachtomschrijving Careyn

Opdracht 3: Projectleider ICT Implementatie Visma TSS Workflow+ De doelstelling van het project Workflow Plus is de zelfsturende teams te ondersteunen bij de personeelstaken voor het in dienst nemen, laten doorstromen (bijvoorbeeld bij een promotie of overplaatsing) of laten uitstromen van vaste en flexibele medewerkers in de vorm van een volledig geautomatiseerd werkproces of workflow.

Deliverables opdracht:

 • volledig geautomatiseerde, uniforme, administratieve workflows compliant aan de AO/IC-regelingen en de wet- en regelgeving;
 • verlichting van administratieve lasten en eenmalige vastlegging van gegevens aan de bron;
 • kostenbesparing vanwege FTE-reductie;
 • rapporterend aan de Stuurgroep Transitie.

 

Opdracht 2: Projectleider Middleware De doelstelling is om met behulp van Enterprise Application Integration (EAI) en Enterprise Service Bus (ESB) koppelingen tussen applicaties in te richten en informatie-uitwisseling tussen de applicaties te verbeteren.

Deliverables opdracht:

 • geautomatiseerde interfaces tussen applicaties;
 • verbeterde informatie-uitwisseling tussen applicaties;
 • consistente data en betrouwbare stuurinformatie en managementrapportages;
 • verminderd aantal handmatige koppelingen tussen applicaties (FTE reductie/tijdsbesparing op verschillende stafafdelingen);
 • vermindering van de beheerslasten op koppelingen tussen applicaties;
 • koppelingen tussen SAAS oplossingen en on-site applicaties;
 • administratie lastenverlichting doordat geen dubbele invoer nodig is;
 • informatie uitwisseling met derden;
 • verbeterde en optimaal ingerichte dashboards en portalen;
 • voeden van externe systemen met data (ketenpartners, persoonlijk gezondheidsdossier en andere stakeholders).

 

Opdracht 1: Projectleider ICT van het project Convergentie & Innovatie van de Personeels- en Salaris administratie, en tevens lid Dagelijks Bestuur De eerste opdracht betreft het organiseren van de samenwerking met ICT, het leveren van adequate resources, het organiseren van impactanalyses van voorgestelde ICT-oplossingen, het controleren en (laten) ondertekenen van Functionele Ontwerpen en testplannen en het organiseren van het technisch, functioneel en gebruikers acceptatie testen en testrapportages  binnen het totale CI PSA project gebruik makend van de mensen en middelen binnen Careyn (en mogelijk externe expertise). De tweede opdracht is het leiden van het project Ketenintegratie: De doelstelling van dit project is het realiseren van de vereiste uitwisseling van informatie tussen Visma T&S (client en web) en de aan Visma T&S gekoppelde applicaties zowel technisch als inhoudelijk. Het gaat hier om het gevalideerd opleveren van functionerende interfaces voor de datagegevens aansluiting met en uitwisseling van de verschillende systemen. Naast bovenstaande opdrachten ben ik Lid van het Dagelijks Bestuur van het CI PSA programma: Samen met de overall Projectleider voorbereiden van en deelnemen aan het wekelijkse dagelijks bestuur overleg, waarin de voortgang van het Convergentie & Innovatie PSA programma wordt gevolgd en waar mijlpaalproducten worden opgeleverd.

Deliverables opdracht:

 • een optimale samenwerking tussen de HR business en de ICT functie gebaseerd op ITIL-light principes;
 • koppelingen die een positief oordeel van de EDP auditor krijgen en compliant zijn aan regelgeving en security eisen;
 • een datastructuur waarbij de uitwisseling van gegevens tussen Visma Talent & Salaris en de gekoppelde systemen gegarandeerd is;
 • het opleveren van interfaces voor de uitwisseling van gegevens met systemen die gekoppeld zijn aan Visma Talent & Salaris die optimaal beheerd worden door beheerders.

Logo-2


Opdrachtomschrijving Bronovo en Nebo

Projectleider van XDSi

Zorgdragen dat het Medisch Centrum Haaglanden aansluit bij het uitwisselen van oncologische beelden binnen de A12 Coöperatie (Bronovo, Groene Hart, Medisch Centrum Haaglanden). Liaisonrol vanuit de A12 Coöperatie richting GE Healthcare.

Deliverable opdracht:

 • de Beelduitwisseling met de andere ziekenhuizen en het Zorgverlenersportaal ingericht volgens IHE-XDS standaard.

Logo-2

 

Opdrachtomschrijving Medisch Centrum Haaglanden

Projectleider Upgrade RIS/PACS van GE Healthcare

Begeleiden van de upgrade van het PACS/RIS van GE Healthcare, aansturing projectteam, relatie met de leverancier onderhouden, rapporteren aan de stuurgroep

Deliverables opdracht:

 • een soepel verlopende workflow binnen de afdeling Radiologie met betrekking tot beeldopslag en verslaglegging in een vernieuwde, moderne, PACS/RIS omgeving;
 • een goed functionerende thuiswerkomgeving voor de radiologen om thuis ook beelden te kunnen bestuderen. Het gaat bij dit bestuderen niet alleen om het inzien van beelden, maar expliciet om de mogelijkheid tot thuiswerken met online dicteren via spraakherkenning in het RIS en het autoriseren daarvan;
 • een installatie van hardware en software componenten ter voorbereiding op de XDSi-koppeling.

Adviseur systeemintegratie GE Healthcare PACS – ChipSoft HiX Adviseren van de divisie directie van het Medisch Centrum Haaglanden op alle documentatie en processen rondom het integreren van het GE Healthcare PACS met het ChipSoft HiX.

Deliverable opdracht:

 • GE Healthcare op alle mogelijke manieren faciliteren zodat integratie met het ChipSoft HiX mogelijk wordtOpdrachtomschrijving Care & Able

ICT adviseur

Uitvoeren van een korte verdiepende scan op de systemen van Care & Able. De focus ligt op de primaire cliëntregistratie systemen. Het onderzoek richt zich op het e ectief gebruik van de systemen binnen Care & Able en wat de mogelijkheden zijn in het kader van de verschillende systemen. Deliverables: inzicht in manier waarop de systemen aan elkaar verbonden zijn, de systemen (ook onderling geheel of gedeeltelijk door elkaar) te vervangen zijn, de voor- en nadelen van een systeem en op welke manier de e ectiviteit van de systemen te behouden is.

Deliverable opdracht:

 • inzicht in manier waarop de systemen aan elkaar verbonden zijn
 • inzicht of de systemen (ook onderling geheel of gedeeltelijk door elkaar) te vervangen zijn
 • de voor- en nadelen van een systeem
 • op welke manier de effectiviteit van de systemen te behouden is

Logo-2

 

Opdrachtomschrijving RVC Software For Healthcare

Inhouse Recruiter

De doelstelling van de opdracht is om door middel van actief searchen in de markt een aantal openstaande vacatures in te vullen. De opdracht bestaat uit het opstellen van functieprofielen en de bijbehorende arbeidsvoorwaarden, het opstellen van een kort en bondig recruitmentplan, het uitzetten van de vacatures in de arbeidsmarkt, het benaderen van potentiële kandidaten en het opstellen van een arbeidsmarktcommunicatieplan.

Deliverables opdracht:

 • een beter ‘gevulde pijplijn’ met potentiële medewerkers voor RVC;
 • een aantal ingevulde vacatures;
 • een grotere naamsbekendheid van RVC in de arbeidsmarkt.

RVC

 

OPDRACHTOMSCHRIJVING BMA HEALTHCARE IT SOLUTIONS

Product Owner

De doelstelling is het aansturen van een software ontwikkelteam op basis van Scrum/Agile. Opstellen van een product road map, op basis van objectieve criteria prioriteren van de Product Back log, besluiten rondom releasedatum en inhoud, bewaken van de scope van het product, stakeholdermanagement, organiseren en aanwezigheid bij de Scrum ceremonies (Sprint planning, Daily Scrum, Sprint Review, Retrospective).

Deliverables opdracht:

 • ingevoerde Scrum/agile werkwijze binnen het ontwikkelteam inclusief governance en besluitvorming;
 • nieuw product voor de obstetrie markt.

BMA

 

OPDRACHTOMSCHRIJVING AMSTERDAM UMC

Projectleider implementatie SlicerDicer

De doelstelling van het pilotproject SlicerDicer is het uitrollen van de self service rapportage module van Epic onder de specialisten binnen het Amsterdam UMC. De opdracht bestaat uit het opstellen van een Plan van Aanpak en een projectplanning, afstemmen met de divisiebesturen, verzorgen van demo’s, enthousiasmeren van artsen in gebruik tool en het opstellen van een evaluatierapport.

Deliverables opdracht:

 • Een implementatiestrategie;
 • Meer dan 100 artsen werken met de Epic self service reporting module;
 • Opstellen evaluatierapport.

  

OPDRACHTOMSCHRIJVING AMSTERDAM UMC

Coördinator DICA aanleveringen

De doelstelling van het DICA project is zoveel mogelijk data op het gebied van kankerregistratie vanuit Amsterdam UMC aanbieden bij MRDM ter bevordering van wetenschappelijk onderzoek. De opdracht bestaat uit het opstellen van procesbeschrijvingen, taken, rollen en bevoegdheden vaststellen, coördineren van de werkzaamheden en communicatie met artsen, Epic en MRDM.

Deliverables opdracht:

 • Een gestructureerd, goed lopend werk- en dataverzamelingsproces;
 • Concrete afspraken over proces en samenwerking met Epic en MRDM;
 • Projectadministratie via Jira;
 • Een rapportageformat;
 • Opstellen van een beheerdocument.

  

OPDRACHTOMSCHRIJVING VUMC ACADEMIE

Deelprojectleider O²PZ digitaal

De doelstelling van het door ZonMW gesubsidieerde project Onderwijs & Opleiden Palliatieve Zorg is het landelijk digitaal beschikbaar stellen van opleidingen op het gebied van palliatieve zorg en de samenwerking tussen onderwijs en praktijk te stimuleren via een te ontwikkelen digitaal platform. De opdracht bestaat uit het opstellen van een Plan van Aanpak en een Programma van Eisen voor het digitale platform en het uitvoeren van een toolselectie.

Deliverables opdracht:

 • Opstellen van een plan van aanpak (agile, back bone);
 • Opstellen van een Programma van Eisen voor het digitale platform;
 • Opstellen van een beheerorganisatie;
 • Van een tool selectie (eigenbouw of nieuwbouw);
 • Uitvoeren van testen;
 • Opleveren van een eerste demo versie van het digitaal platform.

AMC


 

OPDRACHTOMSCHRIJVING MAASTRICHT UMC

Projectleider Testen en Ketenintegratie

De doelstelling van het deelproject is het coördineren en realiseren van alle testen binnen het project Implementatie AFAS Profit HRM/Payroll MUMC+. De opdracht bestaat uit het opstellen van testplannen en een testplanning, afstemmen van de testscripts en testcapaciteit met alle werkgroepleiders en het opstellen van testrapportages.

Deliverables opdracht:

 • Opstellen van testplannen (FAT, GAT, systeemintegratietest) voor Payroll, Doorbelasting & HR, Portalinrichting, Rapportages, Conversie en Koppelingen;
 • Een ingerichte testtool op basis van HP Application Lifecycle Management;
 • Coördineren en realiseren van testwerkzaamheden;
 • Opstellen van testrapportages;
 • Geborgd testproces voor toekomstige wijzigingen;

AMC


 

OPDRACHTOMSCHRIJVING HUMANCONCERN

Projectleider implementatie Medicore EPD

De doelstelling van het project Implementatie Medicore is het implementeren van het MC EPD waarbij de zorginhoudelijke wensen naar een passende applicatie- en procesinrichting vertaald worden waarbij aangesloten wordt op de bestaande organisatie en doelen van HumanConcern. De opdracht bestaat uit het opstellen van een Plan van Aanpak, stakeholdermanagement, projectaansturing en rapporterend aan de Stuurgroep.

Deliverables opdracht:

 • Volledig geautomatiseerd, uniform ingericht EPD compliant aan de AO/IC-regelingen en de wet- en regelgeving;
 • Verlichting van administratieve lasten;
 • Eenmalige vastlegging van gegevens aan de bron;

AMC


   

Maarten

maarten

Download hier het cv van Maarten.

Maarten de Lange studeerde Personeelwetenschappen aan de Universiteit van Tilburg. Na een aantal jaren werkzaam te zijn als organisatieadviseur en resultaatverantwoordelijk manager in verschillende branches is de kennis van ondernemingsbesturing en management informatie verder ontwikkeld en gecombineerd met informatisering en techniek. Inmiddels is Maarten de Lange meer dan 10 jaar actief in de Zorgsector op het gebied van systeemintegratie, implementatie van software en business intelligence.

Maarten de Lange creëert met zijn eigenzinnigheid graag orde in de projecten of organisatie en hij bewijst dat hard werken en plezier maken écht samengaan.

Maarten de Lange is medeoprichter en bestuurder van Infectievrij.nl, een innovatief bedrijf in de zorg.

 

Artikel: Succesvolle BI in de zorg met het negen blokkenmodel
Artikel: Middleware in zorg is bewezen selectieaanpak

 

Contact

Uw naam (verplicht)

Uw e-mail (verplicht)

Onderwerp

Uw bericht

 

Maarten de Lange

+31-6 51280938

maarten@maartendelange.nl

LinkedIn